REHABILITACJA W ARTROGRYPOZIE

Rehabilitacja, z chirurgią ortopedyczną i indywidualnym zaopatrzeniem ortopedycznym, jest integralną częścią kompleksowego leczenia dzieci z artrogrypozą.

Głównym celem rehabilitacji, w połączeniu z leczeniem chirurgicznym, jest w dużym stopniu umożliwianie lub ułatwianie samodzielnego wykonywania aktywności ruchowych.

Leczenie chirurgiczne stwarza warunki dla prawidłowej mechaniki stawów i propriocepcji. Wykorzystując je w procesie rehabilitacji, fizjoterapeuci uczą nowych zadań ruchowych lub wspomagają w przywróceniu prawidłowej funkcji ( m.in.: chodzenie, czynności manualne).

Rehabilitacja dzieci z artrogrypozą charakteryzuje się wieloaspektowym podejściem do problemów związanych z funkcjonowaniem, głównie z powodu złożoności obrazu klinicznego. Jednym z aspektów jest kinezyterapia, terapia manualna i szerokie spektrum zabiegów fizykalnych (ciepłolecznictwo, hydroterapia, masaż), które przygotowują do zabiegów operacyjnych w obrębie narządu ruchu i mających na celu wczesne usprawnianie po zabiegach.

Istotnym elementem jest rehabilitacja ruchowa, skierowana na naukę prawidłowych (lub zbliżonych do prawidłowych) strategii ruchowych pacjenta, wykorzystująca różne metody fizjoterapeutyczne (np. NDT Bobath, PNF i inne).

Biorąc pod uwagę wrodzony charakter zespołu objawów jakim jest artrogrypoza, konieczne jest rozpoczęcie rehabilitacji już w okresie noworodkowym. W tym czasie rehabilitacja polega na odpowiednim układaniu dziecka, delikatnym rozciąganiu zmienionych tkanek miękkich, optymalnie prowadzonych ćwiczeń biernych i udzielanie instrukcji opiekunom odnośnie pielęgnacji dziecka.

Kolejne etapy pracy fizjoterapeuty z dzieckiem polegają na zdobywaniu nowych umiejętności ruchowych lub wykorzystywaniu odpowiednich kompensacji do wykonania różnych aktywności.

Nieodłącznym elementem całego procesu rehabilitacji jest terapia zajęciowa, w której celem jest nauka lub ułatwienie wykonywania konkretnych czynności życia codziennego (tzw. ADL) , a także pomoc w zakresie edukacji i funkcjonowania w życiu społecznym.

W Centrum Leczenia Artrogrypozy (CLA) dzieci mają możliwość uczęszczania na rehabilitację stacjonarną i ambulatoryjną. W trakcie rehabilitacji prowadzone są indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia z terapeutą zajęciowym oraz odpowiednie zabiegi fizykalne.

W naszym Centrum prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt z artrogrypozą według koncepcji NDT Bobath. Fizjoterapeuta podczas terapii udziela także instruktażu dla opiekunów odnośnie odpowiedniej pielęgnacji, układania i noszenia dziecka. Terapia nacelowana jest na zminimalizowanie ograniczeń ruchowych i umożliwienie osiągania kolejnych etapów rozwoju psychoruchowego.

Starsze dzieci z artrogrypozą, leczone operacyjnie, objęte są rehabilitacją pooperacyjną (praca manualna, ćwiczenia rozciągające, wzmacniające odpowiednie mięśnie, funkcjonalne) według aktualnych zasad postępowania fizjoterapeutycznego.

Fizjoterapeuta ściśle współpracuje z lekarzem prowadzącym pacjenta, z ortotykami odpowiedzialnymi za odpowiedni dobór zaopatrzenia ortopedycznego, a także z opiekunami dziecka z artrogrypozą, aby zapewnić pacjentowi optymalne warunki do samodzielnego funkcjonowania i podniesienia jakości życia.