LECZENIE DEFORMACJI KRĘGOSŁUPA

Ponieważ skrzywienia kręgosłupa są częste u pacjentów z artrogrypozą, konieczne jest regularne monitorowanie stanu kręgosłupa tych chorych od początku leczenia. W deformacjach umiarkowanych wskazane jest prowadzenie działań rehabilitacyjnych; u niektórych chorych zastosowanie znajdują gorsety korekcyjne, indywidualnie dopasowywane, niekiedy w skorygowanej pozycji w znieczuleniu ogólnym, z użyciem tzw. stołu wyciągowego. Wczesne pojawienie się skrzywienia, skośne ustawienie miednicy, hiperlordoza lędźwiowa (nadmierne wygięcie kręgosłupa ku przodowi) są czynnikami zagrażającymi szybkim jego postępem (progresją) i wskazaniem do ewentualnego leczenia operacyjnego, w tym u małych dzieci z użyciem tzw. instrumentarium rosnącego, to jest takiego, które utrzymuje kręgosłup w skorygowanej pozycji a jednocześnie pozwala na jego wzrost. Uzyskanie satysfakcjonującej korekcji skrzywienia u dzieci z AMC jest jednak trudniejsze niż w innych skrzywieniach, np. idiopatycznych, wyższy jest tez może być odsetek powikłań.