LECZENIE ARTROGRYPOZY

Zasadniczym celem leczenia w artrogrypozie jest zapewnienie choremu jak najlepszej jakości życia: umiejętności komunikacji z otoczeniem, samoobsługi w codziennych czynnościach, dalej: uczestnictwa w życiu społecznym, możliwości samodzielnego poruszania, a w rezultacie prowadzenia niezależnego od pomocy innych trybu życia. Aby te cele osiągnąć, od najwcześniejszego okresu należy wdrożyć działania terapeutyczne mające na celu poprawę zakresu ruchomości stawów, zwiększenie możliwości ruchów czynnych poprzez wzmocnienie działających mięśni oraz korekcje deformacji stanowiących przeszkody w codziennych czynnościach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

LECZENIE OPERACYJNE KOŃCZYNY GÓRNEJ

Kończyna górna powinna być rozpatrywania jako całość funkcjonalna, której zadaniem, a zarazem celem leczenia jest zapewnienie możliwości samoobsługi chorego, a także obsługa urządzeń technicznych służących do komunikacji (telefon, komputer, długopis) czy lokomocji (kule, balkonik, wózek inwalidzki, samochód). Tak jak w przypadku kończyn dolnych, istotne jest rozpoczęcie zachowawczego leczenia przykurczy kończyn górnych we wczesnym okresie noworodkowym i niemowlęcym. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

LECZENIE OPERACYJNE KOŃCZYNY DOLNEJ

Kończyny dolne u dzieci z AMC są zazwyczaj dotknięte nasilonymi przykurczami i często wymagają -  poza stałym programem rehabilitacyjnym i stosowaniem ortez - leczenia operacyjnego, niejednokrotnie wielokrotnego. Operacji wymagają głównie przykurcze lub zwichnięcia stawów biodrowych, przykurcze kolan i zniekształcenia stóp. Zasadniczym celem leczenia kończyn dolnych jest przywrócenie możliwości pionizacji i funkcjonalnego chodzenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

LECZENE DEFORMACJI STÓP W ARTROGRYPOZIE

Najczęściej, bo u niemal 98% chorych z amioplazją i u 70% dzieci ogólnie z artrogrypozą występuje tzw. stopa końsko-szpotawa. Znacznie rzadziej spotyka się tzw. wrodzoną stopę płaską, częściej w artrogrypozach dystalnych. Sporadycznie spotyka się izolowaną końskość (ok.1% chorych), wrodzone przywiedzenie przodostopia, stopę końsko-koślawą lub piętowo-koślawą. Celem leczenia deformacji stóp w artrogrypozie jest doprowadzenie do sytuacji pozwalającej na pionizację i samodzielne chodzenie bez uczucia bólu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

LECZENIE DEFORMACJI KRĘGOSŁUPA

Ponieważ skrzywienia kręgosłupa są częste u pacjentów z artrogrypozą, konieczne jest regularne monitorowanie stanu kręgosłupa tych chorych od początku leczenia. W deformacjach umiarkowanych wskazane jest prowadzenie działań rehabilitacyjnych; u niektórych chorych zastosowanie znajdują gorsety korekcyjne, indywidualnie dopasowywane, niekiedy w skorygowanej pozycji w znieczuleniu ogólnym, z użyciem tzw. stołu wyciągowego.  Wczesne pojawienie się skrzywienia, skośne ustawienie miednicy, hiperlordoza lędźwiowa (nadmierne wygięcie kręgosłupa ku przodowi) są czynnikami zagrażającymi szybkim jego postępem (progresją) i wskazaniem do ewentualnego leczenia operacyjnego, w tym u małych dzieci z użyciem tzw. instrumentarium rosnącego, to jest takiego, które utrzymuje kręgosłup w skorygowanej pozycji a jednocześnie pozwala na jego wzrost. Uzyskanie satysfakcjonującej korekcji skrzywienia u dzieci z AMC jest jednak trudniejsze niż w innych skrzywieniach, np. idiopatycznych, wyższy jest też odsetek powikłań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

REHABILITACJA W ARTROGRYPOZIE

Rehabilitacja, z chirurgią ortopedyczną i indywidualnym zaopatrzeniem ortopedycznym,  jest integralną częścią kompleksowego leczenia dzieci z artrogrypozą. Głównym celem rehabilitacji, w połączeniu z leczeniem chirurgicznym, jest w dużym stopniu umożliwianie lub ułatwianie samodzielnego wykonywania aktywności ruchowych. Leczenie chirurgiczne stwarza warunki dla prawidłowej mechaniki stawów i propriocepcji. Wykorzystując je w procesie rehabilitacji, fizjoterapeuci uczą nowych zadań ruchowych lub wspomagają w przywróceniu prawidłowej funkcji ( m.in.: chodzenie, czynności manualne).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ