Dlaczego my?

Stworzyliśmy unikalny w skali kraju Zespół, wyszkolony i doświadczony w leczeniu dzieci z artrogrypozą,  złożony ze specjalistów ortopedii dziecięcej, rehabilitacji i ortotyki (indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne).

Oferujemy kompleksowe leczenie w jednym szpitalu (leczenie operacyjne, rehabilitacja i zaopatrzenie ortopedyczne).

Dysponujemy możliwościami tzw. wczesnej interwencji rehabilitacyjnej u noworodków i niemowląt, fizjoterapią przed i pooperacyjną w trybie oddziałowym i ambulatoryjnym.

Indywidualne dla każdego Pacjenta ustalamy strategię i terminarz leczenia.

Wykonujemy wysokiej klasy ortezy, indywidualnie na miarę dla każdego chorego, których koszt pokrywany jest przez NFZ. Pobieranie miary odbywa się na bloku operacyjnym, po zabiegach korekcyjnych lub w czasie wizyt ambulatoryjnych, wg wskazań i pod nadzorem Zespołu.

Całość leczenia, łącznie z niezbędnymi ortezami, jest w naszym Szpitalu w pełni refundowane przez NFZ.

Prowadzimy konsultacje i badania genetyczne.

Bezpieczne leczenie naszych Pacjentów prowadzone jest w jednym z największych i najważniejszych, wielospecjalistycznych szpitali dziecięcych, z pełnym zapleczem diagnostycznym, możliwością konsultacji we wszelkich dyscyplinach pediatrycznych, z nowoczesnymi oddziałami intensywnej terapii i blokiem operacyjnym.

Profesjonalny zespół specjalistów

Dostęp do najnowszych technologii

Najlepszy szpital specjalistyczny

Wysokiej klasy ortezy