Co to jest ARTROGRYPOZA ?

Arthrogryposis multiplex congenita.

Pojęcie ARTROGRYPOZA, pochodzące z języka greckiego ( "arthro" - staw,  "grip" - zakrzywiony ), nie oznacza jednej, określonej jednostki chorobowej, lecz jest opisem objawów klinicznych, charakteryzujących się różnymi konfiguracjami wrodzonych, a więc obecnych po urodzeniu przykurczy stawów kończyn. Są one zazwyczaj niepostępujące i często ulegają stopniowej poprawie przy wdrożeniu właściwego leczenia.

Podstawowym czynnikiem doprowadzającym do płodowego usztywnienia stawów to brak czynnych ruchów płodu (czyli tzw. akinezja). Ruchy płodu prawidłowo pojawiają się w 8 tygodniu życia płodowego. Brak ruchów czynnych płodu ( akinezja płodu ), trwające tylko 3 tygodnie mogą być wystarczające, aby wywołać brak prawidłowego rozciągnięcia mięśni i ścięgien oddziaływujących na stawy, a następnie spowodować utratę elastyczności torby stawowej i okołostawowych więzadeł, co w konsekwencji prowadzi do ich zwłóknienia i zesztywnienia stawów w pozycji wymuszonej biernym położeniem kończyny w trakcie życia płodowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ